Säkerhetspolicy

När du skickar e-post, beställer, information eller lämnar synpunkter, använder våra formulär, e-postar eller på annat sätt kontaktar 1design1, lagras dina personuppgifter endast för att 1design1 ska kunna behandla ditt ärende.

När du kontaktar oss via formulär på hemsidan, via e-post eller annat och klickar på ”skicka” ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter för att hantera ditt ärende. Om du inte samtycker till att din information lagras, använd inte dessa tjänster. Kontakta vårt kontor som hanterar frågan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt dem (med samtycke) eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.
Några frågor? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss